Šta znači biti preduzetnik?

Projekat “Volonteri za posao” nastoji da ti pomogne da lakše realizuješ svoju preduzetničku ideju i usjpešno pokreneš i vodiš svoj biznis. Ovjde ćeš pronaći veliki broj aktuelnih informacija o tome kako da registruješ firmu, isplaniraš poslovanje, pronađeš finansiranje i razviješ posao. Upoznaćeš preduzetnički svijet oko sebe, organizacije, događaje i vidjećeš brojne priče o uspješnim preduzetnicima.

Šta je preduzetništvo?

Preduzetništvo je stanje svijesti. Preduzetništvo je mnogo više stav o životu nego vještina ili profesija. Preduzetništvo je kad nekoliko godina živiš onako kako najveći broj ljudi ne želi, da bi ostatak života živio onako kako najveći broj ljudi ne može!

Ne postoji jedinstvena definicija preduzetništva.

Preduzetništvo se najuže može definisati u kontekstu pokretanja i vođenja biznisa, međutim, da bi se razumio cijeli fenomen preduzetništva, potrebno je krenuti od konteksta ljudi koji se preduzetništvom bave. U njihovoj psihologiji nalazi se izvorište preduzetništva.

U tom užem smislu, preduzetništvo je proces pokretanja novog biznisa – kapacitet i spremnost da se razvija, organizuje i upravlja poslovnim poduhvatom, sa svim rizicima i izazovima koje to nosi sa sobom, u namjeri da se napravi profit. Preduzetništvo se može posmatrati i kao eksploatisanje poslovnih prilika koje postoje na tržištu ili koje su nastale kao posljedica inovacija, tehnoloških ili društvenih promjena.

Preduzetništvo se tiče kreiranja novih vrijednosti, pronalaženja prilika i identifikovanja problema na postojećim ili novim tržištima, rješavanja tih problema na inovativan način.

Preduzetništvo je razvijanje novog biznisa od trenutka kad je sve samo na nivou ideje, pa do trenutka kada predstavlja profitabilnu firmu. Vjerovatno je lakši dio u preduzetništvu doći do ideje ili prepoznati problem koji treba riješiti. Ono što predstavlja mnogo veći izazov jeste sama implementacija, odnosno način kako osvojiti klijente i kako sa što manje resursa osvojiti tržište.

Ko je preduzetnik?

Preduzetništvo je ipak samo pojam i ne postoji izvan ljudi koji se njime bave – preduzetnika. Oni su glavni agenti i nosioci preduzetništva, pa se objašnjavanje fenomena preduzetništva za njih i vezuje.

Preduzetnik je neko ko ima vještinu, volju, dovoljno hrabrosti i ko je spreman da preuzme rizik da bi poslovnu ideju doveo do realizacije i od nje razvio proizvod ili uslugu koji nekom zaista treba.

Preduzetnik identifikuje, analizira i iskorištava poslovne prilike i pokreće poslovne poduhvate, koji se zasnivaju na tim prilikama i zadovoljavanju prepoznatih potreba. Karakteristika preduzetnika da vidi potrebe drugih je njegova osnovna osobina, tako da preduzetnici postoje u svim oblastima modernog života i u svim profesijama, od programera do zanatlija. Preduzetništvo nije u vezi sa konkretnom profesijom, već sa potrebom samog čovjeka da mijenja svijet oko sebe, da ga unapređuje, riješava probleme i zadovoljava potrebe.

Da bi realizovao svoje ciljeve, preduzetnik mora da pokreće druge ljude, pronalazi potrebne resurse i da posjeduje određeni set vještina.

Preduzetničke vještine

Da bi bio usjpešan preduzetnik, moraš da posjeduješ miks različitih vještina. Sa jedne strane stoje tvoje profesionalne vještine, vještine koje se tiču tvoje struke, ali one nisu ključne za definisanje uspješnog preduzetnika. Umjesto toga, da bi preduzetnik ostvarivao svoje ciljeve, potrebni su mu kvaliteti koji mu omogućavaju da stvari gura naprijed, kreativnost, istrajnost u teškim trenucima i sposobnost da izgradi dobar tim. Ukoliko želiš da pokreneš posao, potrebno je da posjeduješ set vještina koje će poduprijeti kvalitete i sposobnosti tvog karaktera. Te vještine nisu bitne samo ako hoćeš da pokreneš biznis već i na drugim linijama posla u bilo kojoj organizaciji, a posebno ako imaš ambiciju da napreduješ i ukoliko si pokretač.

Nivo razvijenosti vještina može dijelom da dâ odgovor i na ključna pitanja – kako to da neko iskoristi priliku, a neko ko ima podjednako znanja to ne uradi?

4 kategorije vještina

Lične osobine

Preispitaj prvo lične karakteristike, vrijednosti i uvjerenja. Ako smatraš da posjeduješ barem dio ovih osobina, onda imaš karakter preduzetnika.

 Optimizam

– da li pozitivno razmišljaš? Optimizam je prava vrijednost. Pomoći će ti da preguraš teška vremena, kroz koja mora da prođe većina preduzetnika.

 Vizionarstvo

– da li lako vidiš i prepoznaješ kako stvari mogu biti bolje? Da li ti je prirodno da imaš širu sliku stvari, da li to lako možeš da preneseš drugima i da li inspirišeš ljude da ti se pridruže?

 Inicijativa

– da li imaš inicijativu i da li instinktivno započinješ rješavanje problema i situacija u tvom okruženju?

Želja za kontrolom
– da li uživaš da budeš glavni i da donosiš odluke? Da li si motivisan da vodiš druge?

 Energičnost i istrajnost

– da li možeš da pokreneš i motivišeš samog sebe? Da li imaš dovoljno unutrašnje energije? Jesi li spreman da dugo i naporno radiš samo da bi razumio šta ti je cilj?

 Tolerancija rizika

– da li si sposoban da podneseš rizik i da praviš izbore i donosiš odluke kada stvari nisu izvjesne i jasne?

Otpornost

– da li si otporan i sposoban da se nosiš sa sobom i izazovima kada stvari nisu baš po planu? Prepoznaješ li da treba da učiš iz svojih grešaka?

Interpersonalne vještine

I na putu do uspješnog preduzetnika, naročito kad se posao razvije, neophodno je da blisko sarađuješ sa drugim ljudima. Da bi to uspješno radio, potrebno je da gradiš i razvijaš odnose sa svojim timom, klijentima, dobavljačima, investitorom, i porodicom (za koju imaš sve manje vremena).

Postoje ljudi koji u ovim oblastima djeluju kao prirodni talenti, ali na sreću, vještine potrebne za građenje kvalitetnih odnosa se uče. Evo tih vještina.

Liderstvo i motivacija
– možeš li da vodiš i motivišeš druge ljude? Da li bi znao da delegiraš posao drugima? U preduzetništvu moraš da se oslanjaš na druge, jer već u ranim fazama razvoja biznisa ima toliko posla da je teško da sam postigneš sve.

 Vještine komunikacije

– da li poznaješ sve tipove komunikacije? Moraš da komuniciraš kvalitetno da bi svoju viziju uspio da prodaš investitorima, potencijalnim klijentima, i naravno – sopstvenom timu.

 Vještina slušanja

– da li čuješ šta ti drugi govore? Tvoja sposobnost da čuješ šta ti govore može biti prelomna. Ljudi su i dalje spremni da daju dobronamjerne savjete i prenose svoja iskustva, pa je potrebno da razviješ vještinu aktivnog slušanja.

 Lični odnosi

– postoji više tipova inteligencije, jedna od njih je i emocionalna. Što ti je emocionalna inteligencija veća, biće ti lakše da radiš sa drugima. Dobra vijest je da se ona razvija, vježba i uči.

 Pregovaranje

– da li si dobar pregovarač? Nećeš biti u prilici da pregovaraš samo o cijenama i investicijama, već ćeš morati da razrješavaš situacije između ljudi na pozitivan i obostrano koristan način.

 Etičnost

– da li su tvoji odnosi sa ljudima zasnovani na poštenju, poštovanju integriteta, fer-pleju, pravičnosti i istinoljublju? Teško je izgraditi zadovoljan i posvećen tim i dobre odnose sa klijentima i dobavljačima ukoliko ne poštuješ ova pravila.

Kritičko i kreativno mišljenje

Kao preduzetnik, često je potrebno da imaš svježe ideje o načinima za prevazilaženje izazova i da donosiš dobre odluke o potencijalnim prilikama i akcijama koje treba da preduzmeš. Ukoliko razviješ sposobnost da preispituješ informacije, svoje i tuđe odluke, zagarantovano ćeš donositi više pravih izbora u poslovnom i privatnom životu.

Što se tiče kreativnosti, u društvu je ustaljeno mišljenje da se ljudi rađaju kreativni ili ne. Međutim, kreativnost je vještina koja se razvija, posebno kad se u to ulažu vrijeme i napor.

Kreativno mišljenje
– da li si sposoban da sagledaš situaciju iz različitih uglova i dođeš do originalnih ideja?

 Rešavanje problema

– s kolikim uspjehom pronalaziš dobra rješenja za probleme s kojima si suočen?

 Prepoznavanje prilika

– da li uspijevaš da prepoznaš prilike kada ti se ukažu? Uočavaš li trendove? I da li znaš da napraviš plan kako da iskoristiš priliku koja ti se ukazala?

Praktične vještine

Moraš da posjeduješ i praktične vještine i znanja potrebne da bi efikasno upravljao poslovanjem ili da bi proizvodio robe i usluge.

Postavljanje ciljeva
– da li imaš naviku da postavljaš ciljeve, praviš planove kako da ih ostvaruješ i da onda te planove implementiraš?

Planiranje i organizovanje
– da li si sposoban da razvijaš i dokumentuješ biznis planove i drugu dokumentaciju kako bi postizao ciljeve u raznim oblastima poslovanja? Da li si sposoban da koordiniraš rad drugih ljudi?

Donošenje odluka
– koliko si dobar u donošenju odluka? Da li donosiš odluke na osnovu relevantnih informacija i procjenjujući sve potencijalne posljedice? Da li si uvjeren u odluke koje donosiš?

Osnovna znanja za preduzetnika

Bez obzira na tvoju struku, ukoliko te interesuje preduzetništvo, potrebno je da posjeduješ elementarna znanja, da neprestano učiš i da se stalno usavršavaš.

  • Osnovna poslovna znanja o pojedinim funkcionalnim oblastima posla (marketing, prodaja, finansije)
  • Preduzetnička znanja o tome kako se prikuplja kapital, kako se razvija i prilagođava biznis model
  • Znanja u vezi sa samim poslovnim prilikama, poput informacije o tržištu na kome nastupaš i sl.