Pokreni svoj obrt

Registracija biznisa – iskoristite priliku !

Sama procedura registrovanja biznisa u BiH nije toliko složena i zahtjevna koliko se često može čuti, međutim prava problematika leži u seriji odluka koje ćete donijeti neposredno prije nego što zagazite u administrativni veleslalom sakupljanja papirologije. Uz podsticajne programe Službe za privredu Općine Kakanj, administrativnu podršku Tima za otklanjanje administrativnih barijera i savjete Udruženja poslodavaca općine Kakanj, vaš put ka pokretanju vlastitog biznisa je uveliko olakšan.

Dilema: registrovati obrt ili privredno društvo – d.o.o.?

Ako se vaš biznis svodi na male gabarite u smislu prometa, ljudstva i ako je sa ograničenim mogućnostima za ekspanziju, onda je možda bolje rješenje da registrujte obrt. Ako pak, s druge strane, vaš biznis podrazumijeva veliko ulaganje, više pojedinih ulagača, potencijal za širenje u prostornom i funkcionalnom smislu, kao i u smislu dokapitalizacije, onda je definitivno bolje da idete u pravcu registracije privrednog društva zajedno ćemo proći kroz prednosti i nedostatke registracije obje opcije.

Uvod u registraciju obrta

Sama procedura registracije obrta je jednostavnija, jeftinija i brža od procedure registrovanja privrednog društva. Registraciju obrta obavljate samostalno, dok u slučaju privrednog društva morate uključiti i notara. Jednostavnije knjigovodstvo, što implicira i niže cijene knjigovodstvenih usluga. Agilnost i fleksibilnost pri upravljanju : obrt se može lako i brzo usmjeravati shodno promjenama na tržistu. Jednostavna struktura biznisa (ne postoje organi upravljanja (skupština, nadzorni odbor), kao kod privrednog društva). Povoljniji zakonski tretman: manji zahtjevi i jednostavnije procedure, niže kazne, a često i niže takse.

Prednosti registracije obrta

Nezaposleni ste, a imate orginalnu ideju? Volju za radom i dobar plan?
mi ćemo vam olakšati i pojasniti kako možete postati samozaposlenik.
Najbolje je ipak raditi za sebe! Evo i nekoliko razloga zašto:

Prednosti registracije obrta

– Nezavisnost u donošenju poslovnih odluka, samostalnost obavljanja poslovnih aktivnosti – nemate šefova niti direktora iznad sebe.
– Radite za sebe i zapošljavate druge. Samostalno birate poslovne partnere i tržište. Legalni ste na tržištu rada. Vaš posao je regularan!
– Fleksibilno radno vrijeme – vi kreirate svoje vlastito radno vrijeme. U skladu sa vašim mogućnostima, kreirate radne sate i pauzu.
– Uloženi trud srazmjeran dobiti – kao samozaposlenik ne morate svojim radom zarađivati platu svome nadređenom.
– Vi birate posao koji volite – potrebe, nagoni i želje kreiraju vaš afinitet za obavljanjem poslovne aktivnosti koja vas ispunjava.
– Vi odlučujete o trajanju godišnjeg odmora – fleksibilnije radno vrijeme vam dopušta i zasluženi odmor poslije napornog rada.
– Mogućnost prenosa posla na člana porodice – vaš posao može veoma jednostavnom procedurom preći na drugog člana porodice.
– Vi odlučujete o vlastitoj plaći – kao samozaposlenik samostalno odlučujete o iznosu plaće i vremenu isplate.
– Vi odlučujete kada i kako proširiti poslovanje – samostalnost pri donošenju odluka za proširenje, zapošljavanje radnika i dr.
– Da li je bolje raditi za sebe ili za drugoga? Nadamo se da vam je sada jasnija slika prednosti preduzetnika obrtnika

Potrebni dokumenti za registraciju

Jednostavno, nešto kao 1-2-3! Trebate doći do: dozvole za obavljanje
biznisa, poreskog broja i transakcionog bankarskog računa.

Potrebna dokumentacija:

1. Ovjerena kopija lične karte ili uvjerenja o državljanstvu
Ovjera kopija se vrši u Općini.
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
Uvjerenje izdaje Centar za socijalni rad.
3. Ljekarsko uvjerenje
Uvjerenje izdaje zdravstvena ustanova.
4. Dokaz da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
Uvjerenje izdaje u Općinski sud.
5. Uvjerenje nadležne Porezne uprave
Da nema neizmirenih finansijskih, poreznih i drugih obaveza.
6. Uvjerenje o radnom statusu
Uvjerenje izdaje Biro za zapošljavanje.
7. Ovjerena kopija dokaza o završenoj stručnoj spremi
Ovjera kopija se vrši u Općini.
8. Tehnički prijem/Mišljenje o uslovnosti poslovnog prostora
Dokaz o vlasništvu,odnosno ugovor o zakupu i rješenje o
odobrenju korištenja izgrađenog objekta – upotrebna dozvola.
9. Potvrda o uplati administrativne takse
Uplata se može izvršiti na blagajni Općine ili na žiro račun.

Postupak poslije registracije obrta

1. Rješenje o odobrenju za otvaranje samostalne djelatnosti
Rješenje izdaje Općinski organ.
2. Izrada pečata
za izradu pečata potrebno je priložiti ovjereno Rješenje .
3. Prijava za dobivanje ID broja i šifre djelatnosti
Potvrdu izdaje Federalni zavod za statistiku i Porezna uprava.
4. Otvaranje transakcijskog računa
Transakcijski račun otvara odabrana banka.
5. Prijava radnog odnosa vlasnika i radnika
Prijava se vrši u Preznoj upravi.
6. Taksa za isticanje firme na poslovnom objektu
Taksa se uplaćuje Općinskom organu.
7. Inicijalna fiskalizacija
Nabavka fiskalne kase od ovlaštenog distributera i servisera.
Prijavu izvršiti u Poreznoj upravi.
8. Ovjera poslovnih knjiga i odabir knjigovodstvenog servisa
Ovjera poslovnih se vrši u Općini.