O nama

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je nevladino privredno udruženje neovisno od stranačke, nacionalne, teritorijalne i vjerske pripadnosti članova. Udruženje poslodavaca općine Kakanj broji 52 privredna subjekta registrovana na području općine Kakanj, koji zapošljavaju više od 3100 zaposlenika na području općine Kakanj.

MISIJA

Misija Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj  je djelovanje u pravcu stvaranja pozitivnog i stimulativnog poslovnog ambijenta, privlačenja domaćih i stranih investitora, zaustavljanja trenda smanjenja broja nezaposlenih i postepenog povećanja u realnom sektoru.

Zalažemo se za smanjenje stope doprinosa i poreza, finansijsku disciplinu, ukidanje rada na crno, smanjenje i ukidanje parafiskalnih nameta, rješavanje unutrašnje nelikvidnosti.

Svrha udruživanja i okupljanja privrednika u Udruženje je organizovan nastup prema nadležnim državnim organima, omasovljavanje poduzetništva i razvoja istoga, te pružanje stručne i svake druge pomoći članovima Udruženja u njihovom radu.

VIZIJA

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj osnovano je u aprilu 2015. godine od strane 25 renomiranih preduzeća koja imaju sjedište na području općine Kakanj. Udruženje djeluje kao nevladina, neprofitna organizacija i u međuvremenu je stalno povećavalo broj svojih članova. Djelujemo na na principu dobrovoljnog učlanjenja privrednih subjekata koji su u većinskom privatnom vlasništvu.

Vizija Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je usmjerena na uređenje i kontinuirano poboljšanje uslova poslovnog okruženja, sa fokusom na:
• stvaranje stimulativng i podsticajnog poslovnog ambijenta;
• rasterećenje poslodavaca;
• suzbijanje sive ekonomije;
• poboljšanje likvidnosti;
• smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta poslodavcima.

Više o Udruženju poslodavaca općine Kakanj možete pronaći na www.upok.ba

Područja djelovanja UPOK-a:

– privreda (ekonomski razvoj općine Kakanj),
– zaštita interesa i podrška za članove Udruženja,
– inicijative i predlaganje izmjena zakona i zakonskih rješenja,
– apliciranje na domaće i međunarodne projektne fondove,
– promocija članova putem informatičke baze
– Registar partnera,
– podrška omasovljenju preduzetništva u općini Kakanj,
– rad sa lokalnom zajednicom.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj Ulica Branilaca (zgrada Općine, sprat I, ured br. 12) 72240 Kakanj Tel./fax.: +387 32 771 822 E-mail: upok.kakanj@gmail.com; www.upok.ba