Kako započeti biznis?

Odakle dolaze poslovne ideje?

Identifikuj poslovnu priliku, potrebu ili problem koji treba riješiti

 

Karakteristika svakog preduzetnika je da ima dobro oko za poslovnu priliku i da je dovoljno brz i odlučan da prepoznatu priliku iskoristi.

Poslovne prilike uglavnom nastaju u situacijama kada ljudi imaju probleme koje treba riješiti ili potrebe koje treba zadovoljiti. Najusjpešniji poslovni poduhvati u stvari nude rješenja za takve probleme ili nove načine zadovoljenja potreba. Kada imaš poslovnu ideju, postavi sebi pitanje da li je ona rješenje nekog problema, koja ciljna grupa ima taj problem, kolika je ta ciljna grupa i da li je tvoje rješenje pravi odgovor. Isto tako, ukoliko uviđaš da određena ciljna grupa ima potrebu za nekom robom ili uslugom, razmisli da li tvoja ideja nudi dovoljno inovativan, ubjedljiv, kvalitetan i atraktivan način zadovoljenja te potrebe.

Naravno, ukoliko si tek u potrazi za poslovnom idejom, onda je korisno da usjmeriš pažnju na to koje probleme ili potrebe imaju ljudi oko tebe, i već to može biti dovoljno da ti na pamet padne novo i kreativno rješenje za uočene probleme.

U današnjem svijetu, koji je ubrzan do usijanja, ljudima se stalno javljaju nove potrebe i svako na planeti ima više nego dovoljno problema. Ljudi su oduvjiek bili spremni da plate kako bi zadovoljili potrebe i riješili probleme. Danas, ukoliko riješiš pravi problem, možeš postati veoma uspješan preduzetnik.

Kreiranje potreba i rješavanje problema za koje ljudi i ne znaju da ih imaju.

Ljudi najčešće znaju šta su njihove potrebe i šta bi željeli, ali su razvoj tehnologije i savremeni načini življenja otvorili ogroman prostor i za kreiranje novih potreba (neko bi rekao i za kreiranje novih problema), na kojima mogu da se zasnivaju poslovne prilike. Najbolji primjer su socijalne mreže, poput Facebook-a ili Twitter-a. Do prije deset godina nije postojala ni jedna ni druga mreža, ali su dovoljno vješti preduzetnici uspjeli da stotinama miliona ljudi ponude novu vrijednost i time kreiraju novu potrebu, koja je danas potpuno prirodna.

Prije više od jednog vijeka, Henri Ford, preduzetnik koji je automobile napravio dijelom svakodnevice, izjavio je da, ukoliko bi kupce svojih automobila pitao šta im je u stvari trebalo, većina bi odgovorila da im treba brža i bolja kočija. On se ipak pozabavio automobilima i milionima ljudi riješio problem transporta kako nisu ni znali da je moguće, ili barem nisu očekivali. Suština je da je potrebno riješiti problem koji ljudi stvarno imaju, ali to ponekad ne mora da bude nešto čega su uopšte svjesni.

Preduzetnici sa vizionarskim, kreativnim i inovativnim poslovnim idejama mijenjaju i unapređuju svijet već vijekovima, a to često rade tako što rješavaju probleme za koje ljudi ne znaju da ih imaju ili tako što kreiraju nove potrebe, koje ljudima uskoro postaju nezamjenjive.

Procjena kako ti leži ideja koju imaš

Jedna od najbitnijih karakteristika preduzetnika i drugih uspješnih ljudi jeste upornost i istrajnost. Danas nije toliko teško doći do ideja, ali je mnogo zahtjevnije implementirati ih i realizovati od početka do kraja. Da bi od poslovne ideje napravio uspješan poslovni poduhvat, svakako ti treba fokus u dužem vremenskom intervalu. Da bi imao fokus, moraš da budeš motivisan i da voliš to što radiš. To je jedna od tajni uspjeha.

Upravo je zato bitan sljedeći momenat kada pokrećeš i razvijaš biznis – da sebi daš odgovor na pitanje da li ti poslovna ideja koju imaš odgovara, da li te motiviše i da li ćeš sa ljubavlju i svom snagom krenuti u njenu realizaciju i u izgradnju poslovnog poduhvata.

Ukoliko te ideja lično ne motiviše i ukoliko u njoj ne pronalaziš sebe, bolje je da se njome ne baviš i da ne ulaziš u takav posao. Najbolja poslovna ideja neće biti realizovana na najbolji način ukoliko ne budeš imao motiv. Sa druge strane, jak motiv, trud, upornost i naporan rad mogu da nadoknade neke manjkavosti same ideje.

Drugo bitno pitanje koje sebi treba da postaviš jeste možeš li da se baviš nekim poslom ili da uđeš u realizaciju svoje poslovne ideje. Za svaki poduhvat potrebna su ti određena znanja, sposobnosti, vještine i iskustva. Da li imaš potrebne resurse i tim sa kojim ćeš to uraditi?

Ukoliko si pronašao poslovnu ideju koja te ispunjava i ukoliko će te njena realizacija učiniti sretnim, spreman si za sljedeći korak.

Razvoj biznis modela

Kada si pronašao poslovnu ideju i prepoznao da te ona motiviše i da se njome možeš baviti s entuzijazmom, pravo je vrijeme da počneš da razvijaš biznis model. Biznis model može vrlo kratko da se opiše – to je način na koji planiraš da zaradiš novac svojom poslovnom idejom!

Ukoliko misliš da se ne vrti baš sve oko novca, onda biznis model može da se opiše i kao način na koji se poslovni poduhvat kreira, isporučuje i dolazi do vrednosti.

Razvoju i analizi biznis modela moraš da posvetiš dovoljno pažnje, jer dobar je samo onaj poslovni model koji će za tebe, tvoj tim i partnere zaraditi dovoljno novca. Ukoliko budeš zarađivao dovoljno novca, tvoj posao će biti održiv i imaće osnov da se dalje razvija. Analizom poslovnog modela uspjećeš da procijeniš da li je ideja dovoljno dobra i da li se njome treba dalje baviti.

Razvoj i analiza poslovnog modela zasnivaju se na neumornom preispitivanju pretpostavki na kojima je postavljena tvoja poslovna ideja. Dovedi u pitanje svaki detalj svoje poslovne ideje i još u ovoj ranoj fazi planiranja posla pronađi i označi sve potencijalne probleme i izazove na koje možeš da naiđeš. Svakako je bolje da kroz sve to prođeš iz udobnosti fotelje, nego da se sa problemima suočiš na terenu kada kreneš da radiš.

Po nepisanom pravilu, svaki problem koji može da se desi – na kraju će se i desiti. Zato je bolje da prilikom razvijanja i analiziranja poslovnog modela preventivno razviješ strategije i rješenja za probleme koje u tom procesu otkriješ. Više o popularnom alatu za razvoj poslovnog modela pogledaj u delu sajta o Business Model Canvas-u.

Planiranje

Kao sljedeći posebno bitan korak u pokretanju biznisa javlja se planiranje. Kada tačno znaš koju poslovnu ideju želiš da realizuješ i kada si osmislio kako će ta ideja da donese profit, potrebno je da sa mnogo pažnje pristupiš planiranju svakog koraka na stazi koja treba da te dovede do poslovnog uspjeha.

Planiranje je primarna i najznačajnija funkcija menadžmenta. Bez planiranja, sve poslovne aktivnosti ubrzo će ostati bez smisla. Planiranje je osmišljavanje niza koraka koji treba da dovedu do postizanja određenog poslovnog cilja.

Planiranje sa dovoljno pažnje:

 • povećava efikasnost upotrebe resursa i sprečava dupliranja i rasipanja inače uvijek oskudnih resursa i daje pravu informaciju;
 • omogućava dobro definisanje i preciznu realizaciju ciljeva;
 • smanjuje rizike i neizvjesnost, jer omogućava njihovo pravovremeno otkrivanje, daje priliku za kreiranje strategije i prave odgovore na potencijalne opasnosti;
 • pomaže u donošenju pravih poslovnih odluka;
 • omogućava da sačuvaš kontrolu i održiš dobar pravac time što možeš da pratiš koliko aktivnosti odstupaju od planiranog;
 • olakšava koordinaciju poslovnih aktivnosti i organizovanje posla;
 • omogućava stvaranje poslovnih i konkurentskih prednosti.

Postoji još jedan razlog zbog kog je planiranje posebno bitno – ono je mentalni proces koji svakom početniku u biznisu omogućava da na jeftin način i bez posljedica u stvarnom poslovnom životu zamisli, osmisli i isprojektuje svaki korak. Najčešći neuspjesi u poslu dešavaju se zbog stvari koje su mogle da se izbjegnu. Bolje je na problem naići razmišljajući u udobnosti kancelarije, nego kad počneš da radiš i kada svaka aktivnost košta, a greške i nepredviđene situacije mogu da dovedu do poslovnog neuspjeha.

Proces planiranja

Proces planiranja podrazumijeva davanje odgovora na sljedeća pitanja.

 • Gde se trenutno nalaziš?
 • Gde želiš da budeš?
 • Kako bi mogao da dođeš tamo?
 • Koji je put najbolji?
 • Kako da sigurno stigneš tamo kuda si krenuo?Ovaj segment tiče se predstavljanja važnosti samog procesa, a više informacija o načinu izrade i predstavljanja poslovnog plana pronađi na linku Pisanje biznis plana.

 Obezbjeđivanje finansijskih i drugih resursa

Da bi pokrenuo posao, potrebna su ti finansijska sredstva, a uz njih najčešće i brojni drugi resursi. Finansijski resursi potrebni su ti za početno finansiranje tvog rada i rada tvog tima, za razvoj usluge ili proizvoda, marketing, nabavku opreme, repromaterijala (ukoliko planiraš proizvodnju), za obaveze koje moraš da platiš državi, kao i za brojne operativne troškove – od izdataka za registrovanje biznisa do iznajmljivanja poslovnog prostora (ako, i samo ako ti je baš neophodan).

Neke druge resurse, poput preduzetničkog duha, već posjeduješ; a neki resursi, poput informacija, u današnje vrijeme su relativno dostupni i/ili besplatni.

U slučaju finansijskih resursa, dobro isplaniraj gdje ćeš i pod kojim uslovima naći inicijalna sredstva, koliko taj novac košta i kojom ćeš ga dinamikom vratiti.

Potrebno je da isprojektuješ finansijski plan makar za prvu godinu poslovanja. S obzirom da je dosta teško predvidjeti budućnost, samim tim i tokove prihoda, potrebno je da finansijske planove praviš na konzervativan način – planiraj da ćeš imati manje prihode od očekivanih, a veće troškove. Ukoliko si takvim projekcijama zadovoljan, onda svakako treba da nastaviš dalje.

Planiraj najgore, a odigraj najbolje.

Za svaki početak biznisa neophodno je da maksimalno iskontrolišeš troškove. Danas su vrlo popularni biznisi bazirani na pružanju usluga, a usluge su vrlo pogodne jer ne prave visoke inicijalne troškove. Troškove kontrolišeš i tako što na samom početku praviš male korake, krećeš se oprezno i polako, u skladu sa dobrim planovima, koje si prethodno napravio. To u prevodu znači da inicijalno praviš isključivo i samo one troškove koji su apsolutno neophodni.

Registrovanje biznisa, razmatranje pravne forme i operativna pitanja

Kada si prošao sve prethodne korake, treba da razmišljaš o registrovanju biznisa. Registracijom stičeš mogućnost da posluješ po zakonu. Registracija sa sobom nosi prava i obaveze. Stičeš prava da legalno učestvuješ na tržištu, da imaš račun u banci, budeš korisnik programâ podrške koje nudi država, da tražiš i dobiješ pravnu zaštitu, da dobiješ investiciju i prodaš biznis. Stičeš i mogućnost da dobiješ penziju i zdravstveno osiguranje.

Sa druge strane, stičeš i obaveze da plaćaš porez i takozvane socijalne doprinose. Iako to jesu troškovi, i često nisu mali, treba da znaš da se tim davanjima finansiraju javne usluge i službe poput školstva, zdravstva, vatrogasaca, kulture, pomoći za siromašne i sl. Od tog novca se grade škole, mostovi, bolnice i druga infrastruktura, koju koristiš svakog dana.

Ljudi su se okupili u zajednice i odrekli se dijela svojih prihoda i sloboda kako bi svi imali priliku da žive u uređenom i bezbjednom sistemu. Naravno, ne postoji država u kojoj je sve idealno. Nezadovoljstvo uslovima života, rupe na putevima, redovi u administraciji i osjećanje nevažnosti treba da budu motiv da se stvore pozitivne promjene, a ne motiv da se isključuješ iz sistema. Što više ljudi bude poštovalo pravila, društvo u kome živiš i posluješ biće uređenije. Uspjeh većine razvijenih država zasniva se na poštovanju pravila i na kulturi poštovanja drugih ljudi u zajednici.

Sve su to dobri razlozi da se posluje po zakonu.

Treba da imaš u vidu da postoji više pravnih formi u kojima možeš da registruješ svoj biznis. Različite pravne forme nude različite mogućnosti, podrazumijevaju različite troškove, imaju svoje prednosti i nedostatke. Izbor pravne forme mora biti dobro analiziran i u skladu sa biznis modelom, poslovnim ciljevima i planovima.

Početak poslovanja

Ako si sve prethodne korake prošao detaljno i temeljno, značajno si unaprijedio svoje šanse da postigneš preduzetnički uspjeh.

Želimo ti sreću, jer je i ona često veoma bitan element uspjeha.