Kabinet kompetencija

KABINET ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je pokrenut u sklopu projekta “Volonteri za posao” uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta sa sa 83,10 % učešća, Udruženja poslodavaca općine Kakanj sa 16.90 % učešća u finansiranju i Općine Kakanj koja je obezbijedila privremenu kancelariju za impelementaciju projekta.

Osnovni cilj KABINETA ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA jeste pružanje podrške mladim educiranim licima na programu stručnog osposobljavanja u Udruženju poslodavaca općine Kakanj i članica – preduzećima u sklopu Udruženja poslodavaca općine Kakanj, da kroz dodatnu edukaciju iz oblasti izrade projektnih aplikacija, izrade biznis planova, izrade aplikacija za domaće i međunarodne donatore, radionicama upravljanja preduzećem i benefitima otvaranja i pokretanja vlastitog biznisa unaprijede svoje stručne kompetencije koje će ih diferencirati na tržištu rada.

U cilju održivosti projekta “Volonteri za posao”, i obuhvatanja većeg opsega korisnika, Udruženje poslodavaca općine Kakanj je izradilo i ONLINE KABINET KOMPETENCIJA, u cilju interaktivnog praćenja edukativnih materijala sa radionica, savjetovanja i predlaganja u cilju približavanja tražioca i ponuđača posla u općini Kakanj.