Author Archives: admin

  • 0

Volonteri UPOK-a posjetili Privrednu komoru Federacije Bosne i Hercegovine

Category : Uncategorized

Kroz projekat “Volonteri za posao” Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj, koji finansira Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, mladi visokoobrazovani volonteri su prisustvovali edukacijskoj posjeti Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su u razgovoru sa potpredsjednikom Privredne komore FBiH, gdin. Mirsadom Jašarspahićem i gđ. Jasminom Zejnilagić, sekretarom udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju, usvojili saznanja o organizaciji komorskog sistema u Bosni i Hercegovini.

U veoma poučnom i motivacijskom obraćanju mladim licima na programu stručnog osposobljavanja, potpredsjednik Privredne komore FBiH je istakao važnost omadinskog aktivizma i nadogradnje ličnih kompetencija kroz volontiranje, na način da se samoinicijativno djeluje u cilju usvajanja što više saznanja i iskustva, što nas na kraju diferencira na tržištu rada. Gdin. Jašarspahić je istakao da veoma važno za mlade visokoobrazovane buduće kadrove da njihov put uspjeha zavisi od spremnosti za konstantnim učenjem, pravljenjem mreže profesionalnih poznanstava, te radom na vlastitim kompetencijama.

U interaktivnoj diskusiji o važnosti konekcije između Privredne komore FBiH i privrednih društava na domaćem i međunarodnom tržištu, poseban akcenat je stavljen na važnost komunikacije kao preduslova za uspješnu uslugu komorskog sistema, kao i sistemski pristup pomoći privrednicima pri nastupu na domaćem i stranom tržištu.

Od samog osnivanja Udruženja poslodavaca općine Kakanj, u prvim aktivnostima UPOK-a, potpisan je sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, što je u period od dvije godine rezultiralo brojnim projektima, edukacijskim programima, te udruženom nastupu na domaćem i stranom tržištu.

UPOK.ba


  • 0

Volonteri UPOK-a posjetili Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA

Category : Uncategorized

Dana 09.05.2017. godine, lica na programu stručnog osposobljavanja pri Udruženju poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj su posjetili Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA, gdje su uz stručan projektni tim SERDA-e, predvođen sa gdin. Harunom Rizvenbegovićem, program menadžerom i voditeljem Projektne akademije SERDA, i gđ. Sanelom Dževlan, senior menadžerom SERDA-e.

Mladi visokoobrazovani volonteri UPOK-a su imali priliku upoznati se sa organizacijom rada jedne od najuspješnijih razvojnih agencija u regionu te proći kroz interaktivnu prezentaciju o IPA pretpristupnim fondovima, EU fondovima, retrospektivi i važnosti učešća na IPA i EU fondovima od 2007 do danas, informacije o Projektnoj akademiji SERDA, te drugim ključnim aktivnostima ove razvojne agencije, kao što su usluge mentoringa i projektnog djelovanja.

U drugom dijelu edukacijske posjete, volonteri su prisustvovali prezentaciji javnog poziva za dodjelu grant sredstava iz Challanger fonda koji implementiraju Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasada Švedske u BiH, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Repbulička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RARS.

Mladi volonteri su u završnici edukacijske posjete su dobili i promtivne materijale o trenutnim projektima, kao i promo materijal ove eminentne razvojne agencije.

Razvojna agencija SERDA i Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” već 2. godinu uspješno sarađuju kroz edukacijske programe Projekte akademije SERDA, projektni klub, uz savjetodavne i projektne aktivnosti.

UPOK.ba


  • 0

VIDEO PRILOG: UPOK realizira projekat “Volonteri za posao” – U kabinetu edukacije za razvoj kompetencija

Category : Uncategorized

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj implementira projekat “Volonteri za posao”.

Projekat ima cilj da stvori bazu informacija o vještinama koje posjeduju nezaposlene osobe kao i da svima koji su u potrazi za poslom omogući sticanje novih znanja i iskustava.

Više saznajte kroz video-zapis emitiran u emisiji “Vijesti” Nezavisne televizije “IC” Kakanj. Prilog gledajte klikom ovdje


  • 0

UPOK pripremio edukacije za razvoj kompetencija

Category : Uncategorized

07.04.2017. – Opremljen je Kabinet za razvoj kompetencija kao jedan od preduvjeta projekta

Kompetencija u poslu podrazumijeva sposobnost da pored osnovnog zanimanja radite i razvijate lične vještine kojima se možete nametnuti budućem poslodavcu kao kadrovsko rješenje koje već dugo treba ili traži, ali isto tako razvoj nekih kompetencija od nezaposlenog čovjeka mogu izgraditi osobu sa puno samoinicijative za pokretanje vlastitog biznisa. Uprovo je izgradnja takvih kompetencija trenutno aktuelna u projektu Udruženja poslodavaca Općine Kakanj pod nazivom “Volonteri za posao”.

Suština ovog projekta je kod 18 mladih ljudi angažovanih za UPOK, prošlogodišnjim programom za finansiranje i osposobljavanje volontera razvijati nove kompetencije pored njihovog osnovnog zanimanja. Na ovaj način UPOK je za 18 volontera i za nezaposlene mlade osobe na evidenciji Biroa rada u Kaknju osmislio način za dodatno osposobljavanje kroz neformalne edukacije, seminare, radionice i ostale oblike osposobljavanje koje, volonteri i nezaposleni, iz različitih razloga nisu mogli imati.

Pod supervizijom stručnih lica zaposlenih kod poslodavaca koji su članovi UPOK-a i uz pomoć stručnih edukatora nezaposlena lica će sticati znanja za pisanje biznis planova i nove kompetencije prema vlastitom afinitetu ili zahtjevima poslodavaca.

edinupokEdin Bjelopoljkak, sekretar UPOK-a

Sekretar Udruženja poslodavaca Općine Kakanj, Edin Bjelopoljak, bliže je pojasnio kako će volonteri biti educirani i kako će sve nezaposlene osobe moći predstavljati svoje kompetencije alatima predviđenim ovim projektom:

U strukturi naših volontera imamo inženjera, ekologa, hemičara, magistara menadžmenta i prema našoj procjeni dodatna edukcija za sve njih bi trebalo da krene od pisanja biznis planova, a paraleno bi se izvodile različite edukacije.Primjera radi, imate inženjera mašinstva koji želi naučiti administrirati web stranice ili želi savladati neke martketing vještine. Ukoliko ima nezaposlenih osoba koje posjeduju već neke od kompetencija ovim projektom je omogućeno da one budu vidljive jer mogu biti odlučujuće za zasnivanje radnog odnosa. Znači projekat je kroz on-line formu www.volonterizaposao.ba otvoren za sva nezaposlena lica. Svi profili kompetencija koji se pošalju putem zvanične stranice www.volonterizaposao.ba biće prosljeđeni direktno poslodavcima. Napravili smo kroz user frendy aplikaciju, profil kompetencija u skladu sa uzorom na pasoš kompetencija EU, gdje mladi ljudi koji aktivno traže posao mogu upisati sve svoje kompetencije koje trenutno nisu u njihovom CV-iju i koje posodavac ne vidi na aplikaciji sa Biroa rada.Projekat polako i zaživljava jer smo već imali priliku jednom našem poslodavcu predložiti neke kandidate sa kompetencijama koje odgovaraju ili približno odgovaraju hotelijerskoj djelatnosti, rekao nam je sekretar UPOK-a Edin Bjelopoljak.

Pored toga Bjelopoljak ističe da je urađena on-line platforma koja nudi sve materijale, odnosno koja će nuditi sve materijale sa radionica jer će biti snimljene i dostupne sa prezentacijama na portalu www.volonterizaposao.ba

kabinetenterijerKabinet za razvoj kompetencija

Posebna vrijednost projekta je pored nabavke opreme i kabinet za razvoj kompetencija, odnosno prostor za izvršavanje osposobljavanja. U tom smislu smo dobili podršku Općine Kakanj u novoj administrativnoj zgradi. Tu je smješteno sedam umreženih laptop računara sa multifunkcionalnim printerom. Kabinet je trenutno dostupan generaciji volontera 2016/2017, a podsjećam da je to 40 volontera od kojih je 18 angažovno preko UPOK-a. Kabinet za kompetencije je dostupan firmama koje su članice UPOK-a, znači za edukaciju njihovih radnika. Cijeneći susretljivost i podršku Općine Kakanj kabinet je dostupan zaposlenicima Općine za njihove edukacije.

Planirano je da volonteri posjete proizvodne pogone firmi koje su u sastavu UPOK-a, zatim da se upoznaju upravljačkim procesima u tim preduzećima, od top menadžmenta do isporuke proizvoda. Dogovorena je i posjeta razvojnoj agenciji SEDRA u Sarajevu i posjeta Privrednoj komori. Taj iskustveni terenski rad završiti će posjetom Direkciji za Evropske integracije. Tu će se volonteri upoznati sa novitetima na tržištu rada ali i sa iskustvima samozapošljavanja i mogćnostima apliciranja na programe koje nudi Evropska unija.

kabinetpodrskaPored Općine Kakanj i poslodavaca Kaknja, podršku ovom projektu dalo je i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Pogledaj više na:www.volonterizaposao.ba

A.Zekić/KakanjLive


  • 0

Općina Kakanj: UPOK realizira projekat “Volonteri za posao”

Category : Uncategorized

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj implementira projekat “Volonteri za posao”. Projekat ima cilj da stvori bazu informacija o vještinama koje posjeduju nezaposlene osobe kao i da svima koji su u potrazi za poslom omogući sticanje novih znanja i iskustava.

Više saznajte kroz video-zapis emitiran u emisiji “Vijesti” Nezavisne televizije “IC” Kakanj. Prilog gledajte klikom ovdje


  • 0

Prilog NTV IC o početku implementacije projekta UPOK-a “Volonteri za posao”

Category : Uncategorized

Udruženje poslodavaca Općine Kakanj implementira projekat “Volonteri za posao”. Projekat ima za cilj da stvori bazu informacija o vještinama koje posjeduju nezaposlene osobe kao i da svima koji su u potrazi za poslom omogući sticanje novih znanja i iskustava.

Više saznajte kroz video-zapis emitiran u emisiji “Vijesti” Nezavisne televizije “IC” Kakanj. Prilog gledajte klikom ovdje


  • 0

Projekat “Volonteri za posao” uskoro u funkciji – Pripremanje materijala za radionice

Category : Uncategorized

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je dana 04.10.2016. godine potpisalo ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o bespovratnim grant sredstvima za aplicirani projekat “Volonteri za posao”.

PROJEKAT “VOLONTERI ZA POSAO”

Cilj projekta “Volonteri za posao”je unaprijediti integraciju mladih, educiranih potencijalnih kadrova na tržište rada putem interakcije i stručne edukacije, te povezivanjem sa privrednim društvima koji u svojim djelatnostima obuhvataju oblast za koju su volonteri educirani. Projektom će biti implementirani moduli obuke za mlade volontere kroz koje će se povećati opća i posebna znanja i kompetencije za brži i lakši pristup tržištu rada, u svrhu izgradnje kapaciteta za perspektivniju buudućnost mladih na tržištu rada nakon završetka školovanja. Moduli koji će biti obuhvaćeni su: administracijsko upravljanje preduzećem, pisanje biznis plana i prezentiranje privrednim subjektima, pisanje projekata i apliciranje na međunarodne donatore po PCM metodi.

Projekat “Volonteri za posao” ima za cilj i pružanje podrške mladim i obrazovanim osobama na programu stručnog osposobljavanja da svojim kompetencijama postanu konkurentni na tržištu rada kroz dodatnu edukaciju u oblasti pisanja kvalitetnih biznis planova, u okviru svoje struke, prezentuju svoje poslovne ideje potencijalnim poslodavcima. Kao veoma važan dodatni segment stručnog osposobljavanja mladih educiranih lica na programu stručnog osposobljavanja, Udruženje poslodavaca općine Kakanj će organizovati interaktivni program obuke za pisanje i apliciranje projekata za EU fondove.

OPREMANJE KABINETA ZA PROJEKTNE TIMOVE

Pored programa stručnog osposobljavanja, Udruženje poslodavaca općine Kakanj će u saradnji sa Općinom Kakanj opremiti kabinet za edukaciju i pisanje projektnih prijedloga u novom administrativnom centru – zgradi Općine Kakanj. U kabinetu će biti instalirana informatička oprema, kancelarijski namještaj i multifunkcionalni printer za potrebe projektnih timova mladih volontera i lokalnih partnera Udruženja poslodavaca općine Kakanj.

SARADNJA SA RAZVOJNIM AGENCIJAMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

U implementaciji projekta je planirana i posjeta razvojnim agencijama Centralne BiH i Sarajevske makroregije, u cilju upoznavanja sa procesima kreiranja razvojnih projekata i implementacije istih, sa akcentom na podsticanje samozapošljavanja i samoinicijativnog aktivizma mladih osoba. Posjeta razvojnim agencijama, privrednim komorama i vanjskotrgovinskim komorama će u praksi prikazati proces od ideje do projekta.

INTERNET STRANICA www.volonterizaposao.ba

U cilju održivosti projekta Udruženje poslodavaca općine Kakanj će izraditi internet stranicu www.volonterizaposao.ba koja će predstaviti sve edukacijske programe online, edukacijske materijale (prezentacije, vježbe i radionice), projekte, biznis planove svih mladih osoba na području općine Kakanj, trentne grupe volontera, ali i svih narednih generacija volontera.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta sufinansira projekat sa 83%, a Udruženje poslodavaca općine Kakanj učestvuje sa 17% od ukupne vrijednosti granta za projekat “Volonteri za posao”.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj u saradnji sa Općinom Kakanj provodi mentorski program za 18 lica na stručnom osposobljavanju, pružajući podršku mladim osobama da steknu svoje prvo radno iskustvo i unaprijede nove kompetencije.

www.upok.ba


  • 0

Realizirana prva faza implementacije projekta “Volonteri za posao” – Izvršena nabavka opreme

Category : Uncategorized

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je dana 04.10.2016. godine potpisalo ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o bespovratnim grant sredstvima za aplicirani projekat “Volonteri za posao”.

PROJEKAT “VOLONTERI ZA POSAO”

Cilj projekta “Volonteri za posao”je unaprijediti integraciju mladih, educiranih potencijalnih kadrova na tržište rada putem interakcije i stručne edukacije, te povezivanjem sa privrednim društvima koji u svojim djelatnostima obuhvataju oblast za koju su volonteri educirani. Projektom će biti implementirani moduli obuke za mlade volontere kroz koje će se povećati opća i posebna znanja i kompetencije za brži i lakši pristup tržištu rada, u svrhu izgradnje kapaciteta za perspektivniju buudućnost mladih na tržištu rada nakon završetka školovanja. Moduli koji će biti obuhvaćeni su: administracijsko upravljanje preduzećem, pisanje biznis plana i prezentiranje privrednim subjektima, pisanje projekata i apliciranje na međunarodne donatore po PCM metodi.

Projekat “Volonteri za posao” ima za cilj i pružanje podrške mladim i obrazovanim osobama na programu stručnog osposobljavanja da svojim kompetencijama postanu konkurentni na tržištu rada kroz dodatnu edukaciju u oblasti pisanja kvalitetnih biznis planova, u okviru svoje struke, prezentuju svoje poslovne ideje potencijalnim poslodavcima. Kao veoma važan dodatni segment stručnog osposobljavanja mladih educiranih lica na programu stručnog osposobljavanja, Udruženje poslodavaca općine Kakanj će organizovati interaktivni program obuke za pisanje i apliciranje projekata za EU fondove.

OPREMANJE KABINETA ZA PROJEKTNE TIMOVE

Pored programa stručnog osposobljavanja, Udruženje poslodavaca općine Kakanj će u saradnji sa Općinom Kakanj opremiti kabinet za edukaciju i pisanje projektnih prijedloga u novom administrativnom centru – zgradi Općine Kakanj. U kabinetu će biti instalirana informatička oprema, kancelarijski namještaj i multifunkcionalni printer za potrebe projektnih timova mladih volontera i lokalnih partnera Udruženja poslodavaca općine Kakanj.

SARADNJA SA RAZVOJNIM AGENCIJAMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

U implementaciji projekta je planirana i posjeta razvojnim agencijama Centralne BiH i Sarajevske makroregije, u cilju upoznavanja sa procesima kreiranja razvojnih projekata i implementacije istih, sa akcentom na podsticanje samozapošljavanja i samoinicijativnog aktivizma mladih osoba. Posjeta razvojnim agencijama, privrednim komorama i vanjskotrgovinskim komorama će u praksi prikazati proces od ideje do projekta.

INTERNET STRANICA www.volonterizaposao.ba

U cilju održivosti projekta Udruženje poslodavaca općine Kakanj će izraditi internet stranicu www.volonterizaposao.ba koja će predstaviti sve edukacijske programe online, edukacijske materijale (prezentacije, vježbe i radionice), projekte, biznis planove svih mladih osoba na području općine Kakanj, trentne grupe volontera, ali i svih narednih generacija volontera.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta sufinansira projekat sa 83%, a Udruženje poslodavaca općine Kakanj učestvuje sa 17% od ukupne vrijednosti granta za projekat “Volonteri za posao”.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj u saradnji sa Općinom Kakanj provodi mentorski program za 18 lica na stručnom osposobljavanju, pružajući podršku mladim osobama da steknu svoje prvo radno iskustvo i unaprijede nove kompetencije.

www.upok.ba


  • 0

UPOK: Potpisan ugovor o bespovratnim sredstvima – Uskoro implementacija projekta “Volonteri za posao”

Category : Uncategorized

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je dana 04.10.2016. godine potpisalo ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o bespovratnim grant sredstvima za aplicirani projekat “Volonteri za posao”.

PROJEKAT “VOLONTERI ZA POSAO”

Cilj projekta “Volonteri za posao”je unaprijediti integraciju mladih, educiranih potencijalnih kadrova na tržište rada putem interakcije i stručne edukacije, te povezivanjem sa privrednim društvima koji u svojim djelatnostima obuhvataju oblast za koju su volonteri educirani. Projektom će biti implementirani moduli obuke za mlade volontere kroz koje će se povećati opća i posebna znanja i kompetencije za brži i lakši pristup tržištu rada, u svrhu izgradnje kapaciteta za perspektivniju buudućnost mladih na tržištu rada nakon završetka školovanja. Moduli koji će biti obuhvaćeni su: administracijsko upravljanje preduzećem, pisanje biznis plana i prezentiranje privrednim subjektima, pisanje projekata i apliciranje na međunarodne donatore po PCM metodi.

Projekat “Volonteri za posao” ima za cilj i pružanje podrške mladim i obrazovanim osobama na programu stručnog osposobljavanja da svojim kompetencijama postanu konkurentni na tržištu rada kroz dodatnu edukaciju u oblasti pisanja kvalitetnih biznis planova, u okviru svoje struke, prezentuju svoje poslovne ideje potencijalnim poslodavcima. Kao veoma važan dodatni segment stručnog osposobljavanja mladih educiranih lica na programu stručnog osposobljavanja, Udruženje poslodavaca općine Kakanj će organizovati interaktivni program obuke za pisanje i apliciranje projekata za EU fondove.

OPREMANJE KABINETA ZA PROJEKTNE TIMOVE

Pored programa stručnog osposobljavanja, Udruženje poslodavaca općine Kakanj će u saradnji sa Općinom Kakanj opremiti kabinet za edukaciju i pisanje projektnih prijedloga u novom administrativnom centru – zgradi Općine Kakanj. U kabinetu će biti instalirana informatička oprema, kancelarijski namještaj i multifunkcionalni printer za potrebe projektnih timova mladih volontera i lokalnih partnera Udruženja poslodavaca općine Kakanj.

SARADNJA SA RAZVOJNIM AGENCIJAMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

U implementaciji projekta je planirana i posjeta razvojnim agencijama Centralne BiH i Sarajevske makroregije, u cilju upoznavanja sa procesima kreiranja razvojnih projekata i implementacije istih, sa akcentom na podsticanje samozapošljavanja i samoinicijativnog aktivizma mladih osoba. Posjeta razvojnim agencijama, privrednim komorama i vanjskotrgovinskim komorama će u praksi prikazati proces od ideje do projekta.

INTERNET STRANICA www.volonterizaposao.ba

U cilju održivosti projekta Udruženje poslodavaca općine Kakanj će izraditi internet stranicu www.volonterizaposao.ba koja će predstaviti sve edukacijske programe online, edukacijske materijale (prezentacije, vježbe i radionice), projekte, biznis planove svih mladih osoba na području općine Kakanj, trentne grupe volontera, ali i svih narednih generacija volontera.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta sufinansira projekat sa 83%, a Udruženje poslodavaca općine Kakanj učestvuje sa 17% od ukupne vrijednosti granta za projekat “Volonteri za posao”.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj u saradnji sa Općinom Kakanj provodi mentorski program za 18 lica na stručnom osposobljavanju, pružajući podršku mladim osobama da steknu svoje prvo radno iskustvo i unaprijede nove kompetencije.

www.upok.ba