Volonteri UPOK-a posjetili Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA

  • 0

Volonteri UPOK-a posjetili Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA

Category : Uncategorized

Dana 09.05.2017. godine, lica na programu stručnog osposobljavanja pri Udruženju poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj su posjetili Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA, gdje su uz stručan projektni tim SERDA-e, predvođen sa gdin. Harunom Rizvenbegovićem, program menadžerom i voditeljem Projektne akademije SERDA, i gđ. Sanelom Dževlan, senior menadžerom SERDA-e.

Mladi visokoobrazovani volonteri UPOK-a su imali priliku upoznati se sa organizacijom rada jedne od najuspješnijih razvojnih agencija u regionu te proći kroz interaktivnu prezentaciju o IPA pretpristupnim fondovima, EU fondovima, retrospektivi i važnosti učešća na IPA i EU fondovima od 2007 do danas, informacije o Projektnoj akademiji SERDA, te drugim ključnim aktivnostima ove razvojne agencije, kao što su usluge mentoringa i projektnog djelovanja.

U drugom dijelu edukacijske posjete, volonteri su prisustvovali prezentaciji javnog poziva za dodjelu grant sredstava iz Challanger fonda koji implementiraju Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasada Švedske u BiH, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Repbulička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RARS.

Mladi volonteri su u završnici edukacijske posjete su dobili i promtivne materijale o trenutnim projektima, kao i promo materijal ove eminentne razvojne agencije.

Razvojna agencija SERDA i Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” već 2. godinu uspješno sarađuju kroz edukacijske programe Projekte akademije SERDA, projektni klub, uz savjetodavne i projektne aktivnosti.

UPOK.ba


Leave a Reply