Volonteri UPOK-a posjetili Privrednu komoru Federacije Bosne i Hercegovine

  • 0

Volonteri UPOK-a posjetili Privrednu komoru Federacije Bosne i Hercegovine

Category : Uncategorized

Kroz projekat “Volonteri za posao” Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj, koji finansira Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, mladi visokoobrazovani volonteri su prisustvovali edukacijskoj posjeti Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su u razgovoru sa potpredsjednikom Privredne komore FBiH, gdin. Mirsadom Jašarspahićem i gđ. Jasminom Zejnilagić, sekretarom udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju, usvojili saznanja o organizaciji komorskog sistema u Bosni i Hercegovini.

U veoma poučnom i motivacijskom obraćanju mladim licima na programu stručnog osposobljavanja, potpredsjednik Privredne komore FBiH je istakao važnost omadinskog aktivizma i nadogradnje ličnih kompetencija kroz volontiranje, na način da se samoinicijativno djeluje u cilju usvajanja što više saznanja i iskustva, što nas na kraju diferencira na tržištu rada. Gdin. Jašarspahić je istakao da veoma važno za mlade visokoobrazovane buduće kadrove da njihov put uspjeha zavisi od spremnosti za konstantnim učenjem, pravljenjem mreže profesionalnih poznanstava, te radom na vlastitim kompetencijama.

U interaktivnoj diskusiji o važnosti konekcije između Privredne komore FBiH i privrednih društava na domaćem i međunarodnom tržištu, poseban akcenat je stavljen na važnost komunikacije kao preduslova za uspješnu uslugu komorskog sistema, kao i sistemski pristup pomoći privrednicima pri nastupu na domaćem i stranom tržištu.

Od samog osnivanja Udruženja poslodavaca općine Kakanj, u prvim aktivnostima UPOK-a, potpisan je sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, što je u period od dvije godine rezultiralo brojnim projektima, edukacijskim programima, te udruženom nastupu na domaćem i stranom tržištu.

UPOK.ba


Leave a Reply